Betonielementtien valmistusta kerros- ja pientalorakentajille jo vuodesta 1994.